Ambassadörer visar vägen

Vem är bättre på att berätta om hur utbildningen på VVS- och fastighetsprogrammet går till än elever som faktiskt går där? Ingen! Därför utbildar vi varje år elevambassadörer som kan berätta om sin utbildningen och skolan de går på och tala om varför just de gjorde valet att satsa på VVS.

Ambassadörerna hjälper sin skola att marknadsföra utbildningen och skolan. Det kan vara genom t.ex. besök på högstadieskolor, gymnasiemässor, öppet hus, ta hand om elever som besöker skolan, träffa studie- och yrkesvägledare, sköta skolans och vårt instagramkonto m.m.

Våra ambassadörer

Vill du komma i kontakt med en av ambassadörerna? Kontakta Lena Hedman på VVS-branschens yrkesnämnd, lena.hedman@vvsyn.se, 08-564 854 33.

Vi ger dig försprång

Tyvärr är finns det många fördomar om yrkesutbildning som gör att elever kanske inte börjar utbildningen. Vi vill därför berätta om de fördelar en utbildning på VF-programmet ger dig.

VVS är en ”alltid-bransch”

Utan tillgång till rent vatten fungerar inte sjukhusen. Utan tillgång till toaletter sprids sjukdomar och många elever kan inte gå i skolan. Vi jobbar med världens viktigaste livsmedel – vatten.

Från elev till färdig montör

Grundutbildningen får man i skolan och därefter sker en färdigutbildning som lärling på företag i ungefär två år. Under hela utbildningen testas kunskaper av.