Från elev till färdig montör

VVS- och fastighetsprogrammet är programmet som gäller för den som vill bli montör inom VVS-branschen. Grundutbildningen får man i skolan och därefter sker en färdigutbildning som lärling på företag anslutet till Teknikinstallationsavtalet i ungefär två år. Under lärlingstiden färdigutbildas man på företaget och när man är redo ska man göra ett branschprov för att bli branschcertifierad.

Förstklassig skola

VVS-branschen kvalitetssäkrar gymnasieutbildningen på VVS-och fastighetsprogrammet/VVS genom konceptet Förstklassig skola. Vi rekommenderar att eleverna väljer en förstklassig utbildning som ger dem en bra grund att stå på inför den fortsatta utbildningen på företag.

Skolor som är Förstklassiga hittar du här.

Kvalitetssäkring genom hela utbildningen

Under utbildningen testas elevernas kunskap av regelbundet för att se att skolorna ger dem den utbildning som branschen behöver. APL-prov genomförs i åk 2 inför deras första praktikperiod. I årskurs 3 genomförs ett teoretiskt kunskapstest och ett praktiskt gymnasiearbete.

Efter lärlingstiden genomförs ett branschprov för att bli certifierad montör.

Vidare studier och högskolebehörighet

Vf-programmet ger inte automatisk högskolebehörighet men gymnasieskolan har skyldighet att erbjuda möjlighet läsa in den behörigheten antingen som del av programfördjupning eller som utökad studieplan. Det är alltid att rekommendera att eleven läser in högskolebehörigheten på en gång, men det går såklart att göra det senare också om man inte känner sig motiverad i gymnasiet. Hur som är en yrkesexamen med jobbmöjlighet direkt efter gymnasiet en klok satsning oavsett vad man sedan väljer att göra längre fram i livet.

Yrkesväxla som vuxen

För den som inte gått VVS-utbildningen på gymnasiet finns möjlighet att karriärväxla genom vuxenutbildning eller som företagslärling. Läs om vuxenutbildning inom VVS och företagslärlingsutbildning på VVSYN:s hemsida.

Vi ger dig försprång

Tyvärr är finns det många fördomar om yrkesutbildning som gör att elever kanske inte börjar utbildningen. Vi vill därför berätta om de fördelar en utbildning på VF-programmet ger dig.

VVS är en ”alltid-bransch”

Utan tillgång till rent vatten fungerar inte sjukhusen. Utan tillgång till toaletter sprids sjukdomar och många elever kan inte gå i skolan. Vi jobbar med världens viktigaste livsmedel – vatten.