VVS är en ”alltid-bransch”

Visste du att VVS-montör har världens viktigaste jobb? Utan VVS fungerar inte samhällen. Utan tillgång till rent vatten fungerar inte sjukhusen. Utan tillgång till toaletter sprids sjukdomar och många elever kan inte gå i skolan. Vi jobbar med världens viktigaste livsmedel – vatten.

Varför VVS?

Det finns många anledningar till att uppmuntra unga till att söka sig till branschen – här listas de viktigaste:

  • Med en yrkesutbildning som VVS:are i  botten har man alltid ett säkert jobb att falla tillbaka på, oavsett om man under perioder av sitt liv väljer att göra andra saker.
  • Behovet är stort och kommer inte försvinna i framtiden.
  • Utvecklingsmöjligheterna är många och man kan börja jobba direkt när man går ut gymnasiet – förutsatt att man har ansträngt sig såklart.
  • Jobbet är bra betalt från början
  • De flesta som går ut gymnasiet vill jobba ett par år innan man eventuellt pluggar vidare – med VVS-utbildning har du inte bara jobb direkt utan dessutom möjlighet att tjäna bra och spara pengar
  • Med en grundutbildning inom VVS har man möjlighet att välja var och hur man vill jobba – stora eller små företag, service eller entreprenad, nybyggen eller underhåll, företag som nischar sig eller sådana som jobbar med allt,  hemma eller någon annanstans.
  • Kombinationen av teori och praktik är det som elever på Vf-programmet lyfter som särskilt attraktivt – att omsätta det teoretiska i praktiken direkt är kul och stimulerande och ställer krav på både händer och hjärna
  • Yrket passar alla lika bra och branschen välkomnar en ökad mångfald.

VVS-branschen omfattar många olika yrken – gemensamt för dem alla är att det behövs folk!

En grundläggande utbildning från VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasie- eller vuxenutbildning ger många möjligheter till att gå vidare inom fler yrken än bara det man har utbildat sig till.

VVS behövs överallt – i alla länder och för alla människor. Man kan jobba med service mot privatpersoner och fastigheter, man kan jobba i stora nybyggen, man kan jobba inom  renoveringsprojekt, man kan jobba med bistånd i andra delar av världen, man kan starta eget företag, man kan jobba ett tag och sedan plugga vidare – möjligheterna är många och lönenivån bra från början.

Kortfattad information att ladda ner om våra yrken (pdf).

Framtiden för VVS:are

Arbetsförmedlingens prognos för 2018 visar att VVS-yrken ingår i den lista av jobb där det råder störst brist på arbetskraft. Branschen behöver runt  500 branschcertifierade VVS-montör om året.

Vi ger dig försprång

Tyvärr är finns det många fördomar om yrkesutbildning som gör att elever kanske inte börjar utbildningen. Vi vill därför berätta om de fördelar en utbildning på VF-programmet ger dig.

Från elev till färdig montör

Grundutbildningen får man i skolan och därefter sker en färdigutbildning som lärling på företag i ungefär två år. Under hela utbildningen testas kunskaper av.