Hej SYV!

Vi ger dig försprång

Tyvärr är finns det många fördomar om yrkesutbildning som gör att elever kanske inte börjar utbildningen. Vi vill därför berätta om de fördelar en utbildning på VF-programmet ger dig.

VVS är en ”alltid-bransch”

Utan tillgång till rent vatten fungerar inte sjukhusen. Utan tillgång till toaletter sprids sjukdomar och många elever kan inte gå i skolan. Vi jobbar med världens viktigaste livsmedel – vatten.

Från elev till färdig montör

Grundutbildningen får man i skolan och därefter sker en färdigutbildning som lärling på företag i ungefär två år. Under hela utbildningen testas kunskaper av.